RELAX FM NAKTIS
22:00 - 7:00
Parašyk man!
ŽAIDIMO „NORIU Į INGOS KONCERTĄ“ TAISYKLĖS

1. BENDROJI DALIS.

1.1. Šios taisyklės numato žaidimo RELAX FM eteryje „Noriu į Ingos koncertą“  (toliau vadinamo ŽAIDIMAS) vykdymo tvarką. ŽAIDIMAS yra vykdomas radijo stoties RELAX FM (toliau vadinama RELAX FM) eteryje. ŽAIDIMO organizatorius yra UAB „Tango reklama“ (toliau – ŽAIDIMO vykdytojas).

1.2. ŽAIDIMO trukmė nuo 2019 m. spalio 14 d. iki spalio 25 d., darbo dienomis.

1.3. ŽAIDIME negali dalyvauti UAB “Radiocentras”, UAB “Tango reklama”, UAB „Lausna“ darbuotojai, asmenys, susiję su UAB „Radiocentras“ autorinėmis sutartimis, visų šių asmenų šeimos nariai, šių asmenų artimiausi giminaičiai bei asmenys jaunesni nei 18 metų.

2. ŽAIDIMO VYKDYMO TVARKA.

2.1.  ŽAIDIMO trukmė nuo 2019 m. spalio 14 d. iki spalio 25 d., darbo dienomis.

2.2. ŽAIDIMO VYKDYTOJAS organizuoja žaidimą RELAX FM eteryje skirtingomis valandomis, vieną kartą per darbo dieną.

2.3. ASMUO norintis dalyvauti ŽAIDIME turi užsiregistruoti, skambindamas RELAX FM studijos telefonu 85 200 13 13 ir pasakydamas frazę „Noriu į Ingos koncertą“.

3. ŽAIDIMO EIGA, NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR PRIZAI

3.1. Įvairiu RELAX FM programos metu laidų vedėjai paskelbia apie vyksiantį žaidimą. Žaidimo pradžią žymi transliuojamas džinglas „Noriu į Ingos koncertą“, su telefono numeriu. Iš karto po džinglo transliuojama Ingos Jankauskaitės daina. Dalyvis, norintis registruotis žaidime, turi paskambinti nurodytu studijos telefonu ir pasakyti frazę „Noriu į Ingos koncertą“. Dalyvių registracija telefonu (ne tiesioginiame eteryje) vykdoma nuo džinglo pradžios iki tol, kol baigiasi I.Jankauskaitės daina. Pasibaigus dainai – registracijos nepriimamos. Iš vieno telefono numerio galima registruotis vieną kartą per dieną. Po I.Jankauskaitės dainos, skambant bet kuriam kitam muzikiniam kūriniui, laidos vedėjas suskaičiuoja visas tą dieną galiojančias registracijas. Po muzikinio kūrinio laidos vedėjas paskelbia dienos dalyvių skaičių, kurie patenka į savaitės finalą, penktadienį (iš viso 2 finalai: spalio 18d. ir spalio 25d.). Finaluose iš visų per savaitę užsiregistravusių dalyvių, atsitiktinės atrankos būdu išrenkama  po 1 laimėtoją, kuriems atitenka savaitės prizas (iš viso – 2 laimėtojai).

3.2. ŽAIDIMO VYKDYTOJAS atsakingas už prizo perdavimą laimėtojams.

3.3. ŽAIDIMO prizai dviem laimėtojams yra:

3.3.1. po 4 bilietus į Ingos Jankauskaitės koncertą Kaune Žalgirio arenoje, 2019 m. lapkričio 23 d.

3.3.2. po 1 nakvynę keturvietėje viešbučio „Margis“ viloje. Dieną laimėtojai gali pasirinkti iki sausio 31d.

3.3.4. ŽAIDIMO nugalėtojai apie prizo atsiėmimą bus informuoti asmeniškai, telefonu.

3.3.5. Už prizo atidavimą ŽAIDIMO nugalėtojams atsakinga UAB „Tango reklama“.

3.3.6. Prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

4.1. Dalyvaudami žaidime dalyviai sutinka, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys (vardas, telefono numeris) bei sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir ŽAIDIMO vykdytojo sprendimų. Prizų laimėtojai sutinka ir suteikia teises UAB „Tango reklama“ bei jų nuožiūra pasirinktiems asmenims viešai skelbti jų, kaip prizų laimėtojų vardus. Informacija gali būti viešai skelbiama internete, spaudoje, televizijoje, radijo stotyse bei kitose viešosios informacijos priemonėse.

4.2. Taisyklių 2 p. numatyta tvarka tapdamas ŽAIDIMO dalyviu, asmuo patvirtina, kad yra informuotas, kad jo asmens duomenys (vardas, telefono numeris) bus tvarkomi UAB „Tango reklama“, kaip duomenų valdytojo, ŽAIDIMO vykdymo tikslu sutarties (sudarytos dėl dalyvavimo ŽAIDIME su ŽAIDIMO vykdytoju šių Taisyklių sąlygomis) vykdymo pagrindu ŽAIDIMO vykdymo metu ir 3 mėnesius po visų ŽAIDIMO prizų laimėtojų paskelbimo dienos šiose TAISYKLĖSE ir ŽAIDIMO vykdytojo Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse numatyta tvarka. Pasibaigus šiam terminui, Asmens duomenys sunaikinami – ištrinami iš ŽAIDIMO duomenų bazių.

4.3. Visi ŽAIDIMO vykdymo tikslu tvarkomi duomenys gaunami tiesiogiai iš ŽAIDIMO dalyvio. Su ŽAIDIMO dalyvio ŽAIDIMO vykdymo tikslu tvarkomais asmens duomenimis gali susipažinti (minimalia paslaugoms teikti būtina apimtimi) tik ŽAIDIMO VYKDYTOJAS ir IT paslaugas VYKDYTOJUI teikiantys asmenys. ŽAIDIMO vykdytojas taiko tinkamas apsaugos priemones, kad ŽAIDIMO dalyvio asmens duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto tvarkymo.

4.4. ŽAIDIMO dalyvis privalo pateikti nurodytus asmens duomenis Taisyklėse numatyta tvarka, nes jie būtini ŽAIDIMO organizavimui. Nepateikdamas nurodytų asmens duomenų, ŽAIDIMO dalyvis negalės būti ŽAIDIMO vykdytojo identifikuotas ir negalės dalyvauti ŽAIDIME.

4.5. ŽAIDIMO dalyvis bet kuriuo metu jo asmens duomenų tvarkymo laikotarpiu, pateikęs ŽAIDIMO vykdytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar tinkamai patvirtintą jo kopiją, gali raštu kreiptis į ŽAIDIMO vykdytoją ir atsisakyti dalyvauti ŽAIDIME. Atsisakius dalyvauti ŽAIDIME, ŽAIDIMO dalyvio pateikti asmens duomenys toliau nebus tvarkomi ŽAIDIMO vykdymo tikslu, tačiau iki atsisakymo dalyvauti ŽAIDIME tvarkyti asmens duomenys bus laikomi tvarkytais teisėtai.

4.6. ŽAIDIMO dalyvis turi teisę: pareikalauti susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis, ištaisyti, neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis, teisės aktų numatytais atvejais apriboti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, taip pat ŽAIDIMO dalyvis turi duomenų perkeliamumo teisę, o, manydamas, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją su skundu.

4.7. ŽAIDIMO dalyvis informuojamas, kad pateikęs reikalavimą ŽAIDIMO vykdytojui apriboti jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus ar pateikęs prašymą sunaikinti jo asmens duomenis, tvarkomus ŽAIDMO vykdymo tikslu, kartu laikomas automatiškai, besąlygiškai ir be jokio papildomo įspėjimo nutraukusiu savo tolesnį dalyvavimą ŽAIDIME ir neturinčiu galimybės laimėti ŽAIDIMO prizus. Toks ŽAIDIMO dalyvio pasitraukimas iš ŽAIDIMO neturės įtakos iki ŽAIDIMO dalyvio iki atitinkamo minėto ŽAIDIMO dalyvio reikalavimo pateikimo ŽAIDMO vykdytojo jau atliktam ŽAIDIMO dalyvio asmens duomenų tvarkymui ir tokio tvarkymo pasekmėms.

4.8. ŽAIDIMO dalyvis dėl savo asmens duomenų tvarkymo, teisių įgyvendinimo, taikomų saugumo priemonių, bet kokių kitų su duomenų apsauga susijusių klausimų gali kreiptis į ŽAIDIMO vykdytoją el. paštu savireklama@rc.lt.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. ŽAIDIMO VYKDYTOJAS gali keisti ŽAIDIMO taisykles, pranešęs apie tai ŽAIDIMO vykdytojo tinklalapyje, RELAX FM eteryje. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento.

5.2. ŽAIDIMO taisyklės skelbiamos https://relaxfm.lt/noriu-i-ingos-koncerta/.