ŠOKIŲ VAKARAS
MUZIKA, SU KURIA LINKSMA
Parašyk man!
Radijo laidų ciklas „Aiškiai. Gražiai. Lietuviškai“

Lietuvių kalba yra lietuvių tautos etninio ir kultūrinio savitumo pagrindas, tautos tapatumo ir išlikimo garantija, neįkainojama nematerialaus kultūros paveldo vertybė. Ji yra valstybės ir jos gyventojų bendravimo priemonė visose viešojo gyvenimo srityse, vienas svarbiausių valstybės suverenumo ir vientisumo požymių.
Tačiau vis ryškiau pastebimos valstybinės kalbos nuvertinimo ir stūmimo iš viešojo gyvenimo sričių tendencijos. Ji vis labiau teršiama svetimžodžiais, daugėja teisės aktų reikalavimų neatitinkančių viešųjų užrašų, iškabų, reklamų, įmonių ir renginių pavadinimų, viešuose renginiuose, mokymuose vis dažniau neužtikrinamas vertimas į valstybinę kalbą.
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, mokslo institucijų atlikti tyrimai, taip pat valstybinių lietuvių kalbos brandos egzaminų rezultatai rodo vis prastėjantį visuomenės raštingumo lygį. Remiantis įvairių savivaldybių kalbos tvarkytojų atliktais patikrinimų duomenimis, ypač gausu kalbos klaidų viešojo maitinimo įstaigų valgiaraščiuose, maisto produktų etiketėse, įmonių išorinėse reklamose.

„Aiškiai. Gražiai. Lietuviškai“ kalbame apie dažniausiai pasitaikančias kalbos klaidas.

Laida dalinai finansuojama Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo lėšomis.

4 sezono laidos